Startsida

Massage
Rehabilitering
Terapeutisk stretching
Personlig träning

Om Veljko
Referenser

Fakta om friskvård

Licensierade Personliga tränare & Styrketräningsinstruktörer

Terapeutisk stretching

- lindrar och förebygger värk

Varför terapeutisk stretching?

Huvudvärk, värk i rygg, axlar, skuldror m.m. har väl de flesta av oss råkat ut för någon gång, ja, många har ständig värk i någon del av kroppen.
Många typer av smärttillstånd beror helt enkelt på att vi inte rör på oss tillräckligt. Muskler som aldrig får arbeta blir stela och förkortade, något som kan leda till smärta. Dessutom blir de lätt överansträngda då vi någon gång behöver ta i lite extra, vilket kan leda till t.ex. ryggskott.
Stress gör att vi spänner musklerna runt skuldran och nacken, vilket gör att det ständigt finns för mycket mjölksyra i musklerna. Till detta kommer en dålig hållning som kan bero på för svaga eller förkortade muskler, vilket kan leda till att musklerna blir ännu mer förkortade.
Andra orsaker till värk kan vara monotont arbete, upprepade tunga lyft, muskelobalans, dålig sovställning, oro, statisk överbelastning av underarmsmuskler (t.ex. arbete framför datorn), rörelser ovanför huvudet m.m.
Triggerpunkter är en sorts muskelknutor som kan uppstå i muskler som är förkortade och spänns statiskt, och även i muskler som får jobba för mycket utan att vila. Triggerpunkter kan inte bara ge upphov till smärta lokalt där de sitter utan även till andra ställen i kroppen.

Terapeutisk stretching är en mycket effektiv metod för att förebygga och lindra olika typer av smärttillstånd som beror på förkortad muskulatur, vilket ofta är fallet vid t.ex. ryggskott, nackspärr, tennisarmbåge, musarm, värk i rygg, skuldror och axlar m.m.
Stretching är speciellt viktigt om man utför monotona rörelser under arbetet, är utsatt för statisk belastning eller har ett stressigt eller stillasittande arbete.
Undersökningar har visat att sammansättningen av muskelns kemiska substanser förändras vid smärta. Stretching ökar blodcirkulationen i muskeln genom att den slappnar av. När cirkulationen ökar sköljer den bort de smärtalstrande substanserna ur muskeln och därigenom minskar smärtan.
Dessutom bidrar stretchingen till ökad rörlighet och styrka.

Terapeutisk stretching utförd av en licensierad personlig tränare garanterar en säker och korrekt genomförd stretchbehandling. Till att börja med genomför vi ett enkelt muskelbalanstest för att ta reda på vilka muskler som eventuellt är förkortade. Jag kommer även att förvissa mig om att du inte har några skador eller andra orsaker som gör det olämpligt att stretcha. Om du är under läkarbehandling kommer jag vid behov (och med ditt samtycke) att kontakta din läkare.


Träning & Hälsa i Malmö
E-post: karamani@traningochhalsa.nu
www.träningochhälsa.nu
© Träning & Hälsa i Malmö 2020
Plusgiro 32 00 54-0
Bankgiro 5652-2246