Startsida

Massage
Rehabilitering
Terapeutisk stretching
Personlig träning

Om Veljko
Referenser

Fakta om friskvård

Licensierade Personliga tränare & Styrketräningsinstruktörer

Personlig träning

Personlig träning...
  • innebär att du får ett individuellt anpassat träningsprogram och tränar under individuell, professionell vägledning.
  • ger dig den vägledning som är nödvändig för att minimera skaderisken och samtidigt få ut maximal effekt av träningen.
  • passar för alla åldrar och vänder sig både till dig som aldrig tränat tidigare och vill ha hjälp att komma igång, och till dig som redan tränat under en kortare eller längre tid och vill ha hjälp att lägga upp ett effektivt träningsprogram, finslipa tekniken och få ny motivation att träna.
  • hjälper dig som vill förebygga välfärdssjukdomar såsom hjärt- kärlsjukdomar och åldersdiabetes, minska i (fett-)vikt, öka i muskelmassa, förbättra fettförbränningen och konditionen, eller helt enkelt må bättre.

Så här går det till:

  • Vid vårt första sammanträffande formulerar vi tillsammans det eller de mål som ska uppnås genom träningen, samt bestämmer inom vilken tidsrymd målet eller målen bör förverkligas.
  • Under detta första möte kommer vi också att fylla i en hälsodeklaration som ska hjälpa mig att utforma träningsprogrammet på ett sätt som garanterar högsta möjliga säkerhet och minsta möjliga skaderisk för dig.
  • Varje träningspass varar ca 60 min och inbegriper uppvärmning, stretching, övningar som går igenom de olika muskelgrupperna med efterföljande stretching samt avslutande nedvarvning.
  • Jag kommer kontinuerligt att föra anteckningar i samband med varje träningspass för att kunna analysera vad som eventuellt bör förändras under min planering av vårt nästa pass.
  • Idealet är att vi tränar tillsammans åtminstone en gång i veckan under en tidsrymd av ca fyra månader, men vi kan även lägga upp en planering som passar dina behov och önskemål.


Träning & Hälsa i Malmö
E-post: karamani@traningochhalsa.nu
www.träningochhälsa.nu
© Träning & Hälsa i Malmö 2020
Plusgiro 32 00 54-0
Bankgiro 5652-2246